Teetkö etätyötä koronapandemian aikana? Vastaa kyselyyn 13.4. mennessä!

*Do you work remotely due to corona pandemic? Read English summary below and take a survey!*

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia yhä useampi asiantuntija on siirtynyt tekemään etätyötä. Miten etätyöhön siirtyminen vaikuttaa Suomen työelämään? Kuinka vuorovaikutus ja yhteistyö sujuvat digitaalisesti? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään LUT-yliopiston johtaman, monialaisen Fast Expert Teams -asiantuntijaverkoston luomassa kyselyssä. CoCoDigi-tutkimusryhmä on osa asiantuntijaverkostoa.

Voit vastata kyselyyn täällä, kysely on avoinna 13.4.2020 saakka. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi. Vastauksia toivotaan mahdollisimman monilta etätyöhön siirtyneiltä, jotka työskentelevät Suomessa tai suomalaisessa organisaatiossa ulkomailla!

Kyselyn perusteella on tarkoitus toteuttaa etätyöhön liittyvä pitkittäistutkimus, joten seuraathan uutisiamme myös jatkossa – seuraava kysely julkaistaan myöhemmin tänä keväänä.

Fast Expert Teams -asiantuntijaverkosto on nopeasti luotu, yli 70:n asiantuntijan ryhmä, jossa on mukana muun muassa tutkijoita eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä asiantuntijoita ministeriöistä ja useista yrityksistä. Etätyökyselystä ja Fast Expert Teams -verkostosta löytyy lisätietoa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston uutisesta.

In English

Due to coronavirus, many people have only recently started working remotely. How do we interact digitally, and how does this affect our working life and collaboration in Finland? Fast Expert Teams -network is a nation-wide, multidisciplinary research team led by LUT University that has created a survey addressing these issues. CoCoDigi research group is part of the network.

If you have experience of remote work because of coronavirus, and you are working in Finland or for a Finnish organization abroad, please take the National Finnish work survey here. You can respond to the survey either in Finnish or in English. We hope to have as many respondents as possible! Survey is available until April 13th, 2020.

The network is planning to conduct a longitudinal research on how remote work and related phenomena develop, so please follow our news and take another survey later this spring as we update it here!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s