COVID-19 and remote work in Finland

*Survey of remote work during corona pandemic – see results! English version below*

Tutkimus etätyöstä koronapandemian aikana – tutustu kyselyn tuloksiin!

Miten koronapandemian takia lisääntynyt etätyöskentely vaikuttaa suomalaiseen työelämään? Millaisia ovat työntekijöiden omat kokemukset etätyön tekemisestä? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään Fast Expert Teams -asiantuntijaverkoston luomassa etätyökyselyssä. CoCoDigi-tutkimusryhmä on osa tätä monitieteistä verkostoa.

Kyselytutkimuksen ensimmäinen osa oli avoinna maalis-huhtikuussa 2020 ja saimme huikeat 5450 vastausta – kiitos kaikille vastanneille! Voit tutustua kyselyn ensimmäisen vaiheen tuloksiin täällä.

Kyselyn toinen osa oli avoinna 8.-22.5.2020. Kiitämme jälleen kaikkia kyselyyn vastanneita! Aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä.

Tälle sivulle päivitetään jatkossakin tietoa kyselyn tuloksista sekä mahdollisista jatkokyselyistä.

Voit lukea tutkimuksen tietosuojaselosteen [täällä].

In English:

How has coronavirus affected remote work practices in Finland? What are workers’ experiences of this new situation? Fast Expert Teams -network is an interdisciplinary research group that has addressed these topics in their new research. CoCoDigi-group is part of the network.

First part of remote work in Finland -survey was open in March-April 2020. We want to thank everyone who took the survey – we got 5450 responses in total! See the results of the first part of the survey here.

The second part of the survey was available in May 8-22, 2020. Again, we want to thank everyone who took the survey! The data are currently being analyzed.

Information about survey results, and possible follow-up surveys will be updated on this page in the future as well.

Read research notification and privacy protection terms [here].

Fast Expert Teams -verkostossa on mukana asiantuntijoita LUT-yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Työterveyslaitokselta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, Sitra Labista, Tiedeakatemiasta, Goforesta, Howspacesta, Skillhivesta, Solvedista, Hämeen liitosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä