FutuRemote -projekti: koronapandemian myötä syntyneet etätyön kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet

 *Project site in English here*

FutuRemote -projekti jatkaa Fast Expert Teams -verkoston työtä Covid-19-pandemian aloittaman etätyöhön siirtymisen tutkimisessa. Projektin tavoitteena on hyödyntää jo kerättyä tutkimusaineistoa ja luoda tietopohja etätyöaikakauden toimintatapojen kehittämiselle, sekä rakentaa yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa ekosysteemi, joka kehittää konkreettisia ratkaisuja uuden etätyöarjen haasteisiin ja muutoksiin.

FutuRemote -projektin tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita neljästä suomalaisesta yliopistosta: LUT-yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Tampereen yliopistosta. Tutkijat edustavat monipuolisesti erilaisia tieteenaloja ja tarkastelevat projektin aihetta erilaisista näkökulmista.

Yhdessä Business Finlandin ja projektiin osallistuvien yritysten kanssa tutkimme, kuinka tietotyön tekijät ovat sopeutuneet etätyöhön ja millaisia mahdollisuuksia uusi etätyötilanne tarjoaa. FutuRemote -projekti sai Covid-19 co-creation -rahoitusta Business Finlandilta ajalle 2020-2021.

Lisätietoa projektista löydät projektisivulta täältä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s